sobota 19. apríla 2014

Performance for kids / Vystúpenie pre deti

Aj tento rok sme spolu s priateľmi zavítali na "dosky, ktoré znamenajú svet" - na divadelné pódium do centra voľného času Domino v Košiciach kde sa konali dve besedy o psíkoch pre deti - žiakov dvoch základných škôl. Psíci predvádzali triky, agility, poslušnosť a tancovali. Ako môžete vidieť na fotke zastúpenie mali psíci veľký a malí. Bandog, Border kólie, Šikovný Košický útulkáči, papillon no a Coton de Tuléar - naša milá Elinka :)  Výťažok z akcie v podobe rôznych maškŕt poputoval opäť na podporu psíkov umiestnených v košickom útulku.
Also this year we get together with friends visited the "boards that mean the world." There were held two meetings about dogs for children - students of two primary schools. Our dogs demonstrated the dog-tricks, agility, obedience and dance. As you can see in the pictures, representation had dogs big and smaller. Bandog, Border Collie, Papillon, Coton de Tulear - our dear Elinka, and some clever dogs from shelter. Proceeds from this event in the form of various treats we donated again for support dogs located in the Košice shelter.
before performance

 our dancing with dog 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Celkový počet zobrazení stránky