štvrtok 28. februára 2013

The first DogDancing performance after puppies

Elinka had four lovely puppies. Today, therefore, we danced for the first time after her maternity break. Children were very pleased in this kindergarten.
Prvé tanečné vystúpenie medzi deťmi po Elinkinej dlhšej materskej prestávke. Dnes sme boli s Elinkou pozvané zatancovať deťom - škôlkarom spolu s našimi priateľmi z uvp-čka. Tancovali sme na veselú detskú pesničku, po tanci sme spolu s priateľmi ukázali spoločnú poslušnosť našich psíkov.
 
 
 

pondelok 25. februára 2013

Winter time... Zimný čas...

Winter time is nearly over, but the snow is still enough...
Zima pomaly končí ale na niektorých miestach je snehu stále dostatok...

ALWAYS HAPPY Zenobia´s Little Sun


 


sobota 16. februára 2013

Our Angel spent one day and night with us

One of our puppies from litter A after Atík and Elinka - little ANGEL officially ANGEL OF HOPE Zenobia´s little sun spent one day and night in our family. His mama Elinka and friend cavalier Šmucko - officially TWIST Aldaha Gold were very pleased with his visit.
  
Jedno z našich prvých šteniatok z vrhu A po Atíkovi a Elinke - malý ANGEL oficiálnym menom ANGEL OF HOPE Zenobia´s little sun strávil jeden deň a noc v našej rodine. Jeho mama bavlnka Elinka a jej kamarát cavalierik Šmucko - oficiálne TWIST Aldaha Gold sa tejto malej veselej návšteve náramne potešili.

 
 
The biggest pleasure of this visit had my niece Mimka. She used the presence of three dogs for the short obedience training - as you can see on these photos          
 
Najväčšiu radosť z tejto návštevy mala moja neterka Mimka. Prítomnosť troch psíkov využila na krátky výcvik poslušnosti - ako môžete vidieť na fotkách
                     

 
Angel is very clever after both parents :) He is only four month old and he can already sit, lie down, give a paw, and Mimka taught him new exercise which is known as the Suricata.

Angelko je rovnako ako jeho bratia veľmi šikovný po oboch rodičoch. Má iba 4 mesiace a už vie sadni, ľahni, dja labku a Mimka ho učí povel známy ako Surikata
 
 
   Ďakujeme za návštevu Angelko. Ľúbime ťa!
  Thanks for visit, Angelko. We love you!
 
  

Celkový počet zobrazení stránky