nedeľa 29. septembra 2013

Summertime Happy and Eli / leto s Happym a priateľmi

Malá spomienka na krásne letné dni strávené ako inak s Elinkou tiež s Happym a našimi priateľmi s kokricou Nicolkou

Only small recollection on a beautiful summer days, spent with our friends (on the pictures are: Always Happy Zenobia´s Little Sun, our Elinka and cocker spaniel Nicole Moravia Mystery)

 

streda 18. septembra 2013

Show weekend / CVP a Národná výstava psov Lučenec

Obe výstavy - Celoštátna aj Národná výstava psov sa konali v prostredí krásneho mestského parku v Lučenci, ktorý sa pýši bohatou flórou i faunou. Nechýbajú vzácne dreviny a zvieratá, najmä vtáky. Sobotu nás však Lučenec privítal naozaj veľmi nevľúdne - chladným počasím a dažďom! Happy (Always Happy Zenobia´s Little Sun - v spoluvlastníctve)  mal premiéru v triede mladých. Vytrvalý sobotný lejak takmer zmaril moju snahu o výstavnú úpravu (piatkové kúpanie a česanie) a nadýchané obláčiky zmenil na zmoknuté obláčiky, napriek tomu však naše slniečka doslova zažiarili. Happynko získal známku výborný a CAJC a tiež jeho prvý BOB vo veku 10 mesiacov! Jeho mama Elinka vyhrala v triede čestnej ziskom známky výborná! Obaja dostali tiež krásne posudky od slovenského rozhodcu. Pochválil aj kvalitu srsti (obaja majú úžasnú srsť čo je vidieť hoci boli zmoknutí) a povahy oboch cotonkov. Ďakujem týmto majiteľom Happyho za každodenné česanie jeho bohatej srsti a kamarátke Ivetke z chs "Tancujúce srdce" za výdatnú pomoc na sobotnej výstave!
 
Both National shows took place in a beautiful large city park in Lučenec, which boasts rich flora and fauna. There are many plants and animals, especially many birds. Saturday greeted us in the Lučenec really harsh - cold weather and rain! Always Happy Zenobia´s Little Sun (stay in co-owner)  had his premier in the young class. Saturday's relentless downpour almost thwarted my efforts (friday´s bathing and grooming) but nevertheless, our little coton suns glowed. Always Happy got Excellent,CAJC and also his first BOB only in his 10 months! His mother Elinka won the honor class with result excelent! Both got also wonderful reviews from Slovakian judge. He praised the quality of their coat (both have amazing coat that is visible although gets wet) and the nature of both cotons. Thank to co-owner for daily care about Happy´s coat and special thanks to my friend Ivetka for her big help to the Saturday show!
 
Nedeľa na NVP bola priaznivejšia, svietilo slnko ale terén bol ešte stále rozmočený a rozbahnený. Mali sme so sebou oboch cotonkov ale vystavoval sa iba Happy, ktorý obhájil svoje prednosti ziskom známky výborná, CAJC, Slovenský víťaz mladých a BOB! Elinka mu fandila spoza kruhu, spravili sme zopár fotiek našich bavlnených slniečok a čakali na záverečné súťaže, kde sa predviedla malá Miška v súťaži dieťa a pes. Detičky získali spoločné prvé miesto!
 
Sunday was more favorable on the NDS. The sun was shining but the terrain was still soaked and muddy. We had both our cotons but only Always Happy was showed, he defended his quality gains result Excellent, CAJC, Slovak junior Winner and BOB! Elinka cheering him from outside of the ring. We made some photos of our cotton suns and then we waited for the final competition. There was showcased small Happy´s owner - Miška - in child and dog competition. All kids got first place.
  

utorok 17. septembra 2013

DD and TD performance / Vystúpenie tanca a trikov

Poslednú augustovú nedeľu sme s Elinkou mali vystúpenie na výstave orieškov. Ukázali sme zopár trikov a zatancovali sme malým i veľkkým divákom, ktorí svojou účasťou na tejto akcii podporili psíkov z košického útulku.
On Sunday 25.08.2013 we had short performance on the exhibition for dogs from shelter. We showed a few tricks and then we danced with Elinka.
 
                                     

pondelok 9. septembra 2013

Child and dog / dieťa a pes

Last weekend in August there was competition in the large park near the river Hornad. My niece Mimka wanted compete in Child and dog competition with Elinka. There was seven children with their dogs in this competition. Two judges choose three of them for the common first place. There was Mim with Eli also. She won many tasty prices and Elinka was very pleased  :)
Posledný augustový týždeň sa konali vo veľkom parku v blízkosti rieky Hornád súťaže pre psíky. Aj neterka Mimka sa chcela zapojiť do súťaže dieťa a pes s Elinkou. Bolo tam sedem súťažiacich so svojimi psíkmi. Dve rozhodkyne vybrali tri deti pre spoločné prvé miesto, kde bola aj Mim s Eli. Vyhrala veľa chutných cien, z ktorých mala Elinka (aj cavalierik Šmucko) veľkú radosť

nedeľa 8. septembra 2013

Summertime Angel and Elinka / Leto

Angel from our first litter spent with us one summer day during the holiday. We enjoyed lovely moments at home and outdoors too. Here are some pictures. We started with a short walk in the near park, then endless common game was followed. Later at home after a delicious dinner it was time for a well deserved rest. Angel was guarding his tired mom and both have nice dreams

Angelko z nášho prvého vrhu u nás strávil jeden prázdninový letný deň a tak sme si naplno užívali spoločné chvíle doma i vonku, krásne okamihy som samozrejme zvečnila tu sú... Začali sme krátkou prechádzkou v parku, potom nasledovali nekonečné spoločné hry a naháňačky oboch bavlnených slniečok a neskôr večer doma už po chutnej večeri nadišiel čas pre zaslúžený oddych. Angelko strážil svoju mamku, aby mala pekné sny.

 
 
 
 

Celkový počet zobrazení stránky