piatok 28. júna 2013

Dance, dance, dance... Tanec, tanec, tanec

June was full of dance performances for us. Beginning of this month we celebrated Children's Day. Eve of the 31.5. city part KVP held a great celebration called Children's Day at the KVP. The dot at the end of this program was dance with Elinka and short demonstration of tricks. Further performances to celebrate Children's Day took place in the village Šebastovce. Royal dog from Madagascar - Elinka was presented with her show during the night of little princes and princesses.

Jún bol pre nás plný tanečných predstavení. Začiatkom mesiaca sme oslavovali Medzinárodný deň detí. Predvečer 31.5. mestská časť KVP organizovala veľké oslavy pod názvom: Deň detí na KVP! Bodkou na záver programu bol tanec s Elinkou a krátka ukážka trikov. Ďaľším predstavením bol tanec na deň detí v hoteli v obci Šebastovce. Kráľovský pes z Madagaskaru - bavlnka Elinka sa tak prezentovala počas vznešenej noci princov a princezien.

On Saturday 22.6. we danced for children, in the part of Košice city - called Lake (because there is Lake)  Action was called: Hooray for the holidays!  A day later, on Sunday we traveled tens of kilometers far away. We were  invited for performance to Vranov nad Topľou, with some our friends. Per share: the days of Čemerné. The event was full of dance and not just folklore but also dancing with a dog. After dogdancing was followed by a joint demonstration of obedience to all three dogs. Not lack the favorite activity at the end: stroking and caress with Elinka :)
V sobotu sme  po módnej prehliadke westíkov a pudlov, zatancovali deťom na akcii pri Košickom jazere nazvanej: Hurá na prázdniny! O deň neskôr, v nedeľu sme cestovali niekoľko desiatok kilometrov, keďže sme boli spolu s priateľmi pozvané na vystúpenie do Vranova nad Topľou, na akciu: dni Čemerného. Akciu plnú tanca a to nielen folklórneho ale aj tanca so psom. Po tanci nasledovala aj spoločná ukážka poslušnosti všetkých troch psíkov (Zorrko, Barney a Eli) Nechýbala obľúbená aktivita na záver: hladkanie a maznanie sa s Elinkou.Celkový počet zobrazení stránky