sobota 26. apríla 2014

Black and white quartet / Čierno-biele kvarteto

Vo štvrtok sme pri príležitosti dňa Zeme spolu s kamarátkami Jankou a Dášou a ich pudlíkmi - teda v zostave čierno-biele kvarteto (Coton de Tuléar - Elinka, malý pudel Juki, kráľovské pudlice Lucy a Lara) zavítali na základe pozvania do súkromnej strednej odbornej školy na besedu o psíkoch. Medzi staršími študentmi - stredoškolákmi sme s Elinkou vystupovali prvýkrát. Vystúpenie sa konalo v telocvični, kde sme už mali pripravenú aparatúru (kvôli hudbe na tanec) a zvedavých mladých divákov. Na úvod nás Dáša predstavila, predstavila aj plemená psov, s ktorými sme prišli vystupovať - Pudel a Coton de Tuléar. Vysvetlila študentom čo je to canisterapia, čo je jej cieľom a ukázala ako v praxi prebieha. Pri názornej ukážke polohovania išla starostlivá Elinka skontrolovať či je pacientka, ležiaca na zemi v poriadku. Keď zistila, že je všetko v poriadku vrátila sa ku mne. Nasledovala ukážka tréningu rôznych prvkov s malou pudlicom Juki. Tretím bodom programu bolo naše tanečné vystúpenie. Tanečná plocha bola naozaj veľkorysá, len trochu šmykľavá. Po krátkom oddychu sme ukázali aj ukážky základnej poslušnosti. Psíky boli pustené a voľne sa pohybovali po celej telocvični.
Študentom sa program veľmi páčil, napriek tomu, že už mali rozchod sa pustili do diskusie a veľmi ich potešila možnosť fotiť sa so psíkmi. Bola to veľmi milá nová skúsenosť, hoci som mala trému.

On Thursday we had performance at the occasion of Earth Day with my friends Janka and Dáša and their poodle - black and white quartet - Coton de Tulear - Elinka, small poodle Juki, two royal poodles Lucy and Lara. We have received an invitation from the private high school for the meeting about the dogs . Among older secondary school students - with Elinka we performed for the first time. At the outset we presented the dogs with whom we come - Poodle and Coton de Tulear. Daša Explained to students what is canistherapy what is its purpose and proved how in practice takes place. My carefull Elinka went to check whether the patient which is lying on the ground, is allright. She found that everything is okay and went back to me. Follow our dogdance performance. The dance floor was really large, a little slippery. After a short rest , we have shown a demonstration of basic obedience and some tricks. Dogs were moving freely across the gym. Students really liked the program. It was a very nice new experience for me, even though I had stage fright.
 


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Celkový počet zobrazení stránky