nedeľa 28. apríla 2013

News from world of our little coton suns :) Novinky zo sveta našich bavlnených slniečok

One of our puppies - Angel (Angel of Hope Zenobia´s Little Sun) had a bath time... now he is handsome boy. Náš Angelko má za sebou kúpanie a teraz je z neho krásny a voňavý fešák :)
  
Our Happy (Always Happy Zenobia´s Little Sun  in co - owner ) enjoyed the really nice time together with his mom Elinka. Náš Happy si spoločne s Elinkou užili krásny čas a venovali ho spoločným hrám.
 
Panda alias Gusti (Amazing Panda Zenobia´s Little Sun) spend beautiful moments with his family in Hungary. Pandík alias Gusti  trávi krásne chvíle so svojou rodinou v Maďarsku.
And finally our sweetheart Elinka celebrated her fourth birthday today! Happy Birthday my honey!
A nakoniec naša milá Elinka oslávila 4. narodeniny! Všetko najlepšie moja malá!
 
 

sobota 6. apríla 2013

Thanks to owners of our little suns.

Thanks to new owners of our little suns from A litter. Thank you for amazing care of our puppies. Each of our boys have a great life! They are happy, playful, friendly and very sweet nature. All of them have a wonderful rich coat. Further more puppies inherit cleverness from their parents.
Thank to: 
Judita and little Jacob from Hradec Hrálové
- in Czech republic, where frisky Jouy lives
Dáša with her family with two girls from Košice
- in Slovakia, where Happy enjoyes funny time
Eva and Laszlo from Hungary, who take care with love of amazing Panda-boy
Iveta and her husband from Slovakia, who find their sun in our white Angel
 
Ďakujeme novým majiteľom našich malých slniečok z vrhu A - za ich úžasnú starostlivosť o ne! Všetci naši chlapci sa majú úžasne! Majú veselé, hravé veľmi milé povahy a všetci majú úžasne bohatú srsť. Navyše sú po rodičoch všetci štyria veľmi šikovní!
Ďakujeme Judite a Kubkovi z Hradca Králové v Čechách, kde býva a šantí náš Jouvi
                 Dáške s rodinou s dvomi dievčatami z Košíc kde má o zábavu postarané Happy
                 Eve a Lászlovi z Maďarska, ktorí sa s láskou starajú o úžasného Pandíka
                 Ivke a jej manželovi, ktorý našli svoje slniečko v našom Angelkovi
 
 

Celkový počet zobrazení stránky