štvrtok 1. januára 2015

Aký bol rok 2014? / Last year is over...

Na záver starého roka a s príchodom nového roku sa zvykne bilancovať. Aký bol teda pre nás minulý rok, čo všetko nám priniesol? Priniesol nám opäť kopec nových zážitkov, spoznali sme nové miesta, nových priateľov, získali nové skúsenosti... ale poďme pekne po poriadku :)
 Aj tento rok sme sa s Elinkou viackrát odprezentovali vo výstavnom kruhu. Úspešne sme dovŕšili náš vytýčený cieľ na výstavnom poli, konkrétne splnením podmienok pre udelenie titulu Slovenský Grandšampión krásy, ktorý už od septembra Elinke právoplatne prináleží. Spolu sme sa zúčastnili 5 roznych výstav, kde sme získali 3xCAC,1xCACIB, 2xBOB a konečne sme zaznamenali úspech aj v záverečných súťažiach. Na klubovej výstave v Žiline sme získali 2xres.BIS honour class!! Tento krásny úspech nás naozaj veľmi teší a je len potvrdením toho čo dávno vieme, že Eli je krásavica.
Navštívili sme rôzne krásne miesta a mestá. Boli sme v Žiline, v Starej Bystrici, Bratislave, Prahe,  v Maďarsku no a aj v Rakúsku ( o výlete do Rakúska vám ešte určite prinesieme krátku fotoreportáž)
Keďže sa však venujeme aj športu, ktorý nás veľmi baví a tešíme ním aj okolie, nechýbali vystúpenia tanca so psom, poslušnosti, trikov pre deti aj dospelých na rôznych udalostiach. Navyše sme sa po dlhej dobe zúčastnili súťaže trikov, kde sme s Eli získali krásne 2.miesto z čoho mám nesmiernu radosť!   
 
 Last year brought a lot of new experiences, new places, new friends...

This year we presented our little sun Elinka for several times in the show ring. We reached what we desired to achieve in the show ring. Eli finished and oficially became Slovak Grand Champion of Beauty. Together we attended 5 different shows, where we got 3xCAC, 1xCACIB, 2xBOB and finally we have seen success in the final competition on the Club show we obtain 2xres.BIS in honor class !! This beautiful success confirms what we know already that Eli is beautifull coton lady.
We visited various beautiful places and cities. We were in Žilina, in Stará Bystrica, Bratislava, Prague, in Hungary but also in Austria (we will bring you short photoreport about our trip to Austria)

Our main activity is dance with dog, tricks.. which we are very fun and we enjoy it.
We had many performances of dance with a dog, obedience and tricks, for children and adults at various events. Moreover, after long time we participated in the contest of tricks with dog (2.place!)

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Celkový počet zobrazení stránky