nedeľa 3. augusta 2014

Royal adventure / Kráľovský zážitok

Cez víkend sme si urobili krásny výlet do Maďarska. Navštívili sme stredoveký kamenný hrad Boldogkő. V preklade to znamená šťastný kameň, slúžil ako strážny hrad. Výhľad z hradu je naozaj úžasný. Široko daleko sa rozprestiera samá zeleň a vinice, ktoré sú typické pre túto tokajskú oblasť. Hniezdia tu v hojnom počte Belorítky, ktoré tu majú vďaka zeleni hojnosť potravy a našli si domov vo vonkajších múroch hradu. Kedže je Elinka - plemeno Bavlnka, Coton de Tuléar - známe aj ako kráľovský pes, nemohli sme ju predsa nechať doma a vzali sme ju na hrad s nami. Malá kráľovná našich sŕdc bavlnka Elinka bola na hrade ako doma :)  svojou veselou povahou a kráľovským šarmom vzbudila obdiv najmä u malých návštevníkov, ako jej to na hrade pristane si môžete pozrieť sami.

Over the weekend we made ​​a trip to Hungary. We visited the medieval stone castle Boldogkő. In the translation it means lucky stone. View from the castle is truly amazing. Far and wide there is large green area and vineyards, which are typical for the Tokay region. In the outer walls of the castle resides number of birds in latin languge known as Delichon. Whereas that Elinka breed Coton de Tuléar - is known as the royal dog, we could not leave her at home and we took her to the castle with us. Little queen of our hearts Elinka was in the castle as at home :)  By her happy nature and royal charm aroused admiration especially of smaller visitors of the castle.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Celkový počet zobrazení stránky