pondelok 9. septembra 2013

Child and dog / dieťa a pes

Last weekend in August there was competition in the large park near the river Hornad. My niece Mimka wanted compete in Child and dog competition with Elinka. There was seven children with their dogs in this competition. Two judges choose three of them for the common first place. There was Mim with Eli also. She won many tasty prices and Elinka was very pleased  :)
Posledný augustový týždeň sa konali vo veľkom parku v blízkosti rieky Hornád súťaže pre psíky. Aj neterka Mimka sa chcela zapojiť do súťaže dieťa a pes s Elinkou. Bolo tam sedem súťažiacich so svojimi psíkmi. Dve rozhodkyne vybrali tri deti pre spoločné prvé miesto, kde bola aj Mim s Eli. Vyhrala veľa chutných cien, z ktorých mala Elinka (aj cavalierik Šmucko) veľkú radosť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Celkový počet zobrazení stránky